Můj program

Jsem běžný člověk, který nespoléhá na to, až se o něj postará stát. Na druhé straně jsem solidární s těmi, kteří si sami nedokáží pomoci. Proto i v politice prosazuji výraznou podporu rodin, vzdělávání dětí a zvyšování kvality života seniorů.

Náš kraj bych rád viděl jako bezpečný a soběstačný. K tomu kromě dobře nastavené rodinné politiky patří i fungující doprava, zdravotnictví nebo úrodná krajina, která je základem pro produkci kvalitních potravin.

Celý program si můžete přečíst na webových stránkách www.kdujiznimorava.cz.

Moje úspěchy

Jako vyškovský místostarosta jsem se podílel na realizaci vybudování sítě cyklostezek, okružní křižovatky Tržiště-Tyršova, výstavbě Domu s pečovatelskou službou či odbahnění Kačence II. a celé řady dalších, zejména dopravních či sociálních projektů.

Ve funkci náměstka hejtmana jsou mými prioritami víceleté financování sociálních služeb, společný nákup energií měst a obcí, výstavbu Domu chráněného bydlení ve Vyškově a řada dalších nových projektů v oblasti rodinné politiky.

Sociální politika

Už dvanáct let se zabývám tématy a projekty ze sociální a rodinné oblasti. Proto vím, co potřebuje rodina, co potřebuje obec, naše regiony i kraj. Mojí prioritou není zvyšování sociálních dávek, ale podpora výstavby či rekonstrukce konkrétních sociálních zařízení.

Ve vztahu k zaměstnavatelům budu prosazovat zavedení částečných pracovních úvazků, firemních školek nebo práce z domova. Velmi se zajímám i o projekty mezigeneračního dialogu nutného k překonávání napětí ve společnosti.

A to ještě není Celý!

Zjistěte víc o tom, kdo jsem