Můj program

Jsem běžný člověk, který nespoléhá na to, až se o něj postará stát. Na druhé straně jsem solidární s těmi, kteří si sami nedokáží pomoci. Proto i v politice prosazuji výraznou podporu rodin, vzdělávání dětí a zvyšování kvality života seniorů.

Náše město i kraj bych rád viděl jako bezpečné a soběstačné municipality. K tomu kromě dobře nastavené rodinné politiky patří i fungující doprava, zdravotnictví nebo úrodná krajina, která je základem pro produkci kvalitních potravin.

Moje úspěchy

Jako vyškovský místostarosta jsem se podílel na realizaci vybudování sítě cyklostezek, okružní křižovatky Tržiště-Tyršova, výstavbě Domu s pečovatelskou službou či odbahnění Kačence II. a celé řady dalších, zejména dopravních či sociálních projektů.

Ve funkci náměstka hejtmana jsou mými prioritami víceleté financování sociálních služeb, společný nákup energií měst a obcí, výstavbu Domu chráněného bydlení ve Vyškově a řada dalších nových projektů v oblasti rodinné politiky.

Sociální politika

Už dvanáct let se zabývám tématy a projekty ze sociální a rodinné oblasti. Proto vím, co potřebuje rodina, co potřebuje obec, naše regiony i kraj. Mojí prioritou není zvyšování sociálních dávek, ale podpora výstavby či rekonstrukce konkrétních sociálních zařízení.

Ve vztahu k zaměstnavatelům budu prosazovat zavedení částečných pracovních úvazků, firemních školek nebo práce z domova. Velmi se zajímám i o projekty mezigeneračního dialogu nutného k překonávání napětí ve společnosti.

A to ještě není Celý!

Zjistěte víc o tom, kdo jsem